КОРМІН Імпульс (Старт)

Інноваційне висококонцентроване органо-мінеральне добриво, яке в поєднанні з фітогормонами, амінокислотами та вітамінними комплексами, високою концентрацією макроелементів (азоту, калію та фосфору у вигляді фосфіту) та мікроелементів – бору та цинку стимулює проростання насіння (суттєво підвищує енергію проростання).

Опис

Забезпечує отримання дружних сходів, інтенсивний розвиток рослин на ранніх етапах онтогенезу.
Завдяки високій концентрації фосфору у формі фосфіту попереджає прояв кореневих гнилей грибкової та бактеріальної природи, сприяє формуванню потужної кореневої системи.  Застосовується в сільському господарстві для обробки насіння та посадкового матеріалу спільно з інсектицидними та фунгіцидними протруйниками. 

Забезпечує підвищення енергії, завдяки оздоровленню насіння з мікротравмами;

Пришвидшує появу та отримання вирівняних сходів;

Обробка насіння препаратом “КОРМІН Імпульс Старт” сприяє:

Інтенсифікації росту і розвитку кореневої системи не тільки на початкових стадіях росту, а і протягом всього періоду вегетації;

Посиленню обміну поживних речовин кореневої системи;

Посиленню імунітету рослин, в результаті чого ймовірність ризику захворювань сільськогосподарських культур зменшується;

Активації діяльності багатьох ферментів – фосфатази, нітрогенази, каталази, пероксидази, дезоксидесмутази, РНК-полімерази, завдяки чому посилюється засвоєння фосфору із важкорозчинних органічних і неорганічних фосфатів. Підвищується фіксація біологічного азоту, розкладання активних форм кисню і знижується накопичення залишкових кількостей пестицидів у сільськогосподарській продукції;

Суттєвій інтенсифікації фотосинтезу і відтоку пластичних речовин до генеративних органів і екзосмосу коренів, що дає можливість значно підвищити ефективну діяльність корисних ґрунтових мікроорганізмів у ризосфері кореневої системи (азотфіксуючих, фосформобілізуючих, целюлозорозкладаючих).

Збільшенню кількості зав’язі та пришвидшенню дозрівання урожаю;

Підвищенню інтенсивності синтезу цукрів, амінокислот, білків та вітамінів;

Прискоренню всмоктування поживних речовин із ґрунту і транспортування їх по рослині завдяки посиленню проникності клітинних мембран.