КОРМІН Імпульс (Просідс)

Інноваційне висококонцентроване органо-мінеральне добриво, яке в поєднанні з фітогормонами, амінокислотами та вітамінними комплексами, гуміновими кислотами та витяжкою морських водоростей, високою концентрацією цинку стимулює проростання насіння (суттєво підвищує енергію проростання та схожість).

Застосування препарату забезпечує отримання дружних сходів, інтенсивний розвиток рослин на ранніх етапах онтогенезу та сприяє формуванню потужної кореневої системи.  

Опис

Застосовується в сільському господарстві для обробки насіння та посадкового матеріалу, спільно з інсектицидними та фунгіцидними протруйниками. 

Властивості біологічно активних речовин препарату:

  • Фітогормони природнього походження – сприяють більш швидшому переходу запасних речовин в доступну форму, активізації зародку та швидшому проростанню.
  • Витяжка Морських водоростей – завдяки високому вмісту фітогормонів, полісахаридів, амінокислот та інших БАР покращуються обмінні процеси, активізується процес фотосинтезу, підвищується стресостійкість рослин.
  • Амінокислоти використовуються як будівельний матеріал для синтезу білків, ферментів.
  • Бурштинова та інші органічні кислоти використовуються в енергетичному обміні та в якості стимулюючих агентів.
  • Висока концентрація доступного цинку сприяє інтенсивному синтезу ауксину та покращує засвоєння фосфору з ґрунту.
  • Гумінові сполуки – активізують корисну ризосферну мікрофлору, завдяки чому останні пришвидшують мобілізацію важкодоступних поживних речовин з ґрунту та добрив.

Підвищенню енергії проростання і схожості насіння, завдяки оздоровленню насіння з мікротравмами
Пришвидшенню появи та отримання вирівняних сходів

Інтенсифікації росту і розвитку кореневої системи не тільки на початкових стадіях росту, а і протягом всього періоду вегетації
Посиленню обміну поживних речовин кореневої системи
Посиленню імунітету рослин, в результаті чого ймовірність ризику захворювань сільськогосподарських культур зменшується

Активації діяльності багатьох ферментів – фосфатази, нітрогенази, каталази, пероксидази, дезоксидесмутази, РНК-полімерази, що приводить до підсилення руху фосфору із важкорозчинних органічних і не органічних фосфатів, накопиченню біологічного азоту, розкладанню активних форм кисню і зменшенню накопичення залишкових кількостей пестицидів у сільськогосподарській продукції

Суттєвій інтенсифікації фотосинтезу і відтоку пластичних речовин до генеративних органів, плодам і екзосмосу коренів, що дає можливість значно підвищити ефективну діяльність корисних ґрунтових мікроорганізмів у ризосфері кореневої системи (азотфіксуючих, фосформобілізуючих, гумусотворних і целюлозорозкладаючих), що в кінцевому результаті дає можливість підвищити продуктивність і якість сільськогосподарських культур

Збільшенню кількості зав’язі та пришвидшенню дозрівання урожаю
Збільшення інтенсивності синтезу цукрів, амінокислот, білків та вітамінів
Підвищує стабільність структури хромосом, що дуже актуально при наявності різних стрес-факторів: (нестача вологи, високі та низькі температури, сонячна інсоляція, фітотоксичність від пестицидів), які реально можуть викликати не тільки мутагенез, але і загибель рослини
Прискоренню всмоктування поживних речовин із ґрунту і транспортування їх по рослині завдяки посиленню проникності клітинних мембран.