КОРМІН Імпульс

Регулятор росту

Висококонцентроване органо-мінеральне добриво, яке в поєднанні зфітогормонами, амінокислотамита вітамінними комплексами стимулює проростання, ріст та розвиток рослин. 

Вміст діючих речовин:

Селен Se – 0,005                               Кобальт Co – 0,3
Магній MgО – 4,05                          Бор В – 1,75
Мідь Сu – 1,32                                  Натрій Na2O – 53,5
Сірка SО3 – 16,87                            Кремній SіО2 – 1,1
Марганець Мn – 1,23                     Бурштинова кислота -142
Залізо Fe – 1,96                                Органічні та аміно- кислоти +
Цинк Zn – 1,97                                  Біостимулятор росту (фітогормони) (5-10) – 591
Молібден Mo – 0,35                         комплекс вітамінів +

Опис

Специфіка комплексного складу «КОРМІН Імпульс» сприяє:

 • Підвищенню енергії проростання і схожості насіння, завдяки оздоровленню насіння з мікротравмами;
 • Пришвидшенню появи та отримання вирівняних сходів;
 • Інтенсифікації росту і розвитку кореневої системи не тільки на початкових стадіях росту, а і протягом всього періоду вегетації;
 • Посиленню обміну поживних речовин кореневої системи;
 • Посиленню імунітету рослин, в результаті чого ймовірність ризику захворювань сільськогосподарських культур зменшується;
 • Активації діяльності багатьох ферментів – фосфатази, нітрогенази, каталази, пероксидази, дезоксидесмутази, РНК-полімерази, що приводить до підсилення руху фосфору із важкорозчинних органічних і не органічних фосфатів, накопиченню біологічного азоту, розкладанню активних форм кисню і зменшенню накопичення залишкових кількостей пестицидів у сільськогосподарській продукції;
 • Суттєвій інтенсифікації фотосинтезу і відтоку пластичних речовин до генеративних органів, плодам і екзосмосу коренів, що дає можливість значно підвищити ефективну діяльність корисних ґрунтових мікроорганізмів у ризосфері кореневої системи (азотфіксуючих, фосформобілізуючих, гумусотворних і целюлозорозкладаючих), що в кінцевому результаті дає можливість підвищити продуктивність і якість сільськогосподарських культур;
 • Збільшенню кількості зав’язі та пришвидшенню дозрівання урожаю;
 • Збільшення інтенсивності синтезу цукрів, амінокислот, білків та вітамінів;
 • Підвищує стабільність структури хромосом, що дуже актуально при наявності різних стрес-факторів: (нестача вологи, високі та низькі температури, сонячна інсоляція, фітотоксичність від пестицидів), які реально можуть викликати не тільки мутагенез, але і загибель рослини;
 • Прискоренню всмоктування поживних речовин із ґрунту ітранспортування їх по рослині завдяки посиленню проникності клітинних мембран.