Зета 115С

ФАО 120

  • ультраранній гібрид для вирощування зерна та придатний для використання як пожнивна культура
  • пластичний для різних умов вирощування
  • найвища засвоюваність силосу

 

Описание