КОРМІН Олійний

Спеціальне добриво

Комплексне органо-мінеральне добриво, яке містить збалансований набір макро- та мікроелементів, що повністю відповідає поживним потребам рослин олійної групи.

Вміст діючих речовин:

Азот N-27,5                                Марганець Мn – 3,1                   Кремній SіО2 – 1,1
Фосфор Р2O5- 120                     Цинк  Zn – 3,1                              Гумусові речовини – 25
Калій К20 – 160                          Молібден Mo – 0,5                      Бурштинова кислота – 12
Магній MgО – 6,37                    Кобальт Co – 0,3                        Органічні та аміно-кислоти+
Мідь Сu – 2,1                              Бор В – 13,0                                 Біостимулятор росту (фітогормони) – 10,0
Сірка SО3 – 32,5                        Натрій Na2O – 0,32                   комплекс вітамінів+
                        

Опис

Головні переваги продукту:

  • Підвищення стійкості рослин до температурного стресу та посухи;
  • Гуматна основа як джерело живлення.

 

В озимого ріпаку виділяють три основних критичних етапипротягом яких спостерігається найбільша потреба в поживних речовинах:

  1. формування листкової розетки (дозволяє підготувати рослину до зими);
  2. формування стебла (забезпечує активізацію морфофізіологічних процесів);
  3. зав’язування і розвиток бруньок, а також закінчення цвітіння (виправляє процеси цвітіння, формування і розвитку насіння).

Сірка – є основним складником білка, бере участь у створенні хлорофілу і білків, регулює процес росту;

Бор – відповідає за процеси поділу клітин, створення та укріплення рослинної тканини, цвітіння, формування насіння, контролює процеси накопичення жирів, створення стручків і зерен в стручках.

Виходячи з цього, перша ознака недостатності бору – малі стручки на рослині і мала кількість зерен в стручках. Максимальне засвоєння поживних речовин соняшником відбувається в період цвітіння. На початковій стадії розвитку соняшник зростає повільно через слаборозвинену кореневу систему, але саме у цей період відбувається закладка кошика. У зв’язку з цим, дефіцит бору, цинку і марганцю в цей період приводить до серйозного недобору врожаю згодом. У фазі бутонізації відбувається інтенсифікація процесів росту соняшника (за добу приріст становить 8-10 см) і потужний розвиток вегетативних органів.